حضور فناوری های جدید در زندگی ما

حضور فناوری های جدید در زندگی ما

دنیای امروز شاهد ظهور تحولات علمی و فناوری با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته است. امروزه یکی از کلیدهای اصلی در حوزه کسب و کار نیز نوآوری است که سود قابل توجهی را برای صاحبان خود به ارمغان می‌آورد. هدف تولید کنندگان فناوری جلب نظر مشتریان است و برای این منظور کاربرد فناوری را در حوزه سرگرمی، سادگی ارتباطات، بهبود روش‌های تشخیص و درمان پزشکی، ساده‌تر کردن کارهای روزمره فردی، استفاده بهینه و گسترده‌تر از منابع در سطح جوامع، تسهیل آموزش و ... معرفی می‌کنند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر گرگان

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر گرگان

2500 دانش آموز گرگانی در روز های 8 و 9 اسفند ماه ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان حجاب

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان حجاب

100 دانش آموز دختر تهرانی بیست و نهم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کودک و اینترنت (کوا) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان علمیه

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان علمیه

120 دانش آموز پسر تهرانی بیست و هشتم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کودک و اینترنت (کوا) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر بجنورد

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر بجنورد

٢٤٠٠ دانش آموز بجنوردی در روز های ۲۶ و ۲۵ دی ماه ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران

160دانش آموز دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران پانزدهم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کوا (کارگاه کودک و اینترنت) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در زنجان

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در زنجان

2000 دانش آموز زنجانی بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در ارومیه

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در ارومیه

1100 دانش آموز دختر ارومیه ای در بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.