همکاران ما

همکاران پروژه

در راستای اجرای پروژه کوا سازمان فناوری اطلاعات از همکاری بخش های مختلف بهره مند شده است. این بخش ها عبارتند از :

1- پلیس فتا 

2- وزارت آموزش و پرورش

3- مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات

4- شرکت فناوران توسعه امن ناجی