احترام به حقوق ديگران

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

در مدرسه، خانه بايد ديگران را دوست داشته باشيم و به دوستان و اعضاي خانواده و معلمان و همكلاسي هاي خود احترام بگذاريد.

احترام به حقوق ديگران

در مدرسه، خانه بايد ديگران را دوست داشته باشيم و به دوستان و اعضاي خانواده و معلمان و همكلاسي هاي خود احترام بگذاريد.
يكي از مشخصات دانش آموز موفق احترام گذاشتن به ديگران است. اين كار شما نشان مي دهد كه مي دانيد كجا بايد چه كاري را انجام دهيد، مثلا قبل از اينكه بزرگتر به شما سلام كنند شما سلام مي كنيد و حال آنها را مي پرسيد كه اين كار ادب شما را نشان مي دهد.
همكلاسي هاي شما بايد به شما احترام بگذارند و شما هم بايد به آنها احترام بگذاريد اين كار شما باعث مي شود كه بين شما و دوستانتان دوستي بيشتر و صميميت ايجاد شود. هيچ كس بچه بي ادب را دوست ندارد. شما با احترام به آموزگار، پدر و مادر، خواهر و برادر و دوستانتان و ديگران مي توانيد رابطه بهتري با آنها داشته باشيد و احترام گذاشتن به ديگران ادب شما را نشان مي دهد.
بايد دقت كنيد كه بزرگترها مانند پدر و مادر و آموزگار بايد مورد احترام شما قرار بگيرند. گوش كردن به حرف هاي آنها، انجام دادن كارهايي كه به شما تذكر مي دهند و يا عذر خواهي كردن براي اشتباهي كه انجام داده ايد نمونه هايي از احترام گذاشتن است، كه بايد آن را انجام دهيد.
اگر در مدرسه ناخواسته اشتباهي را انجام داده ايد كه باعث ناراحتي دوستتان شده است بايد حتما از او عذرخواهي كنيد. بايد بپذيريد كه اشتباه كرده ايد و بايد آن اشتباه را درست و يا جبران كنيد كه بهترين راه براي اين كار عذرخواهي كردن است.
اگر دوستتان شما را ناراحت كند شما دوست داريد از شما عذرخواهي كند و يا اشتباه خودش را جبران كند پس شما هم همان كاري را انجام دهيد كه دوست داريد دوستتان براي شما انجام دهد.
گوش دادن به حرف آموزگار و حرف نزدن بين صحبت كردن او نمونه اي از گذاشتن احترام است كه لازم است در خانه هم اين نكته را فراموش نكنيد و بين صحبت پدر و مادر صحبت نكنيد اگر نظري داشتيد بايد اجازه دهيد تا صحبت آنها تمام شده و بعد صحبت كنيد.
راستگويي نوعي احترام است كه بايد در مورد پدر و مادر، خواهر و برادر و آموزگار مدرسه انجام داده شود. اگر دروغي گفته شود و ديگران از آن مطلع شوند ممكن است ناراحت شوند، پس دقت كنيد .

احترام به حقوق ديگران


براي ورود به هر مكاني مانند كلاس و يا اتاق خواهر و يا برادر لازم است در بزنيد و اجازه بگيريد و وقتي به شما اجازه ورود داده شد به كلاس و يا اتاق وارد شويد.
نبايد به وسايل شخصي ديگران بدون اجازه دست زد. اگر احساس مي كنيد به چيزي نياز داريد بايد از صاحب آن اجازه گرفته و اگر اجازه به شما داده شد از آن وسيله استفاده كنيد.
اگر در مدرسه بايد براي انجام كاري در صف قرار بگيربد و به نوبت آن كار را انجام دهيد دقت كنيد كه در جاي خود باشيد و به نوبت ديگران احترام بگذاريد.
قدر شناسي از آموزگار و زحمت هايي كه پدر و مادر براي شما مي كشند هم نوعي گذاشتن احترام است فراموش نكنيد پدر و مادر و آموزگار براي اينكه شما را دوست دارند و شما براي آنها مهم هستيد براي شما كارهاي ارزشمندي را انجام مي دهند كه لازم است از آنها در موقع مناسب تشكر كنيد اين كار باعث خواهد شد كه بيشتر از قبل به شما توجه كرده و شما را بيشتر دوست داشته باشند.
شما فردي هستيد كه آموزگار شما و پدر و مادر ،شما را بسيار زياد دوست دارند پس لازم است با ديگران با احترام رفتار كنيد و با اين كار به خودتان هم احترام بگذاريد.

نظرات

 
   
 
Captcha