قراردادن رايانه در محل عمومي خانه

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

كار كردن شما با رايانه و اينترنت در مقابل ديد والدین بسيار مفيد است چون هم خيال آنها راحت است كه در كنارشان هستيد و هم اينكه اگر شما نيازمند به كمك داشته باشيد سريع به شما كمك خواهند كرد.

قراردادن رايانه در محل عمومي خانه

قراردادن رايانه در محل عمومي خانه

لازم است از رايانه و اينترنت استفاده كنيم البته بصورت درست و كافي. براي استفاده درست از رايانه و اينترنت بايد به ياد داشته باشيد كه اگر ديگران به ما دقت داشته باشند و بخواهند كنار ما باشند بسيار خوب است. در كنار شما بودن يعني اينكه شما فرد مهمي هستيد كه بايد به شما دقت شود يعني شما فردي هستيد كه نگرانتان هستند.
حضور پليس در خيابان نشان مي دهد كه آدمها براي پليس ارزشمند هستند و بايد از آنها مراقبت و محافظت شود. پليس كمك خواهد كرد كه آدمها و ماشين ها بهتر و راحت تر در خيابان ها رفت و آمد كنند و كسي ديگري را اذيت نكند. براي اينكه پليس بتواند به آدمها كمك كند لازم است در كنار آنها باشد و آنها را ببيند.

قراردادن رايانه در محل عمومي خانه


دقت كنيد اگر زماني كه شما از رايانه و يا اينترنت استفاده مي كنيد، كسي كنار شما نباشد و يا كسي شما را نبيند ، اين كار مي تواند براي شما خطرناك باشد. در زماني كه با اجازه از پدر و مادر مي خواهيد از رايانه یا تبلت استفاده كنيد بهتر است زماني باشد كه پدر و مادر مي توانند در كنار شما باشند و باز هم بهتر است در جايي اين كار را انجام دهيد كه پدر و مادر بتوانند شما را ببينند و بدانند كه مشغول به انجام چه كاري هستيد.
من به شما پيشنهاد مي كنم حتما در خانه رايانه، تبلت و يا تلفن همراه را جايي استفاده كنيد كه همه اعضاي خانواده حضور دارند مانند اتاق نشيمن و يا مكان پذيرايي. اين كار به شما كمك خواهد كرد كه به همه اعضاي خانواده نزديك باشيد براي اينكه اگر اتفاق خوب و يا بدي براي شما افتاد و يا حتي نياز به كمك داشته باشيد در نزديكي شما كسي باشد كه كمكتان كند.
فرزندان افراد مهم زندگي پدر و مادرشان هستند كه پدر و مادرشان دوست دارند هر لحظه آنها را ببينند و نگرانشان نشوند.


كار كردن شما با رايانه و اينترنت در مقابل ديد آنها بسيار مفيد است چون هم خيال آنها راحت است كه در كنارشان هستيد و هم اينكه اگر شما نيازمند به كمك داشته باشيد سريع به شما كمك خواهند كرد.
امكان دارد شما خواهر و برادر بزرگتر از خودتان داشته باشيد كه آنها هم در اتاق پذيرايي، و يا نشيمن رفت و آمد مي كنند آنها هم مي توانند به خاطر بودن در آن مكان براي شما مفيد باشند.
تصور كنيد شما كاري را در جايي انجام مي دهيد كه خانواده شما در آنجا هستند. اين اتفاق مي تواند شما را خوشحال كند مي تواند به شما كمك كند كه كاري كه در حال انجام آن هستيد را بهتر انجام دهيد و اگر در حين انجام دادن آن براي شما مشكلي پيش آمد از آنها كمك بگيريد.
پس اين نكته را فراموش نكنيد كه استفاده از رايانه ،اينترنت و تلفن همراه بايد در مكان عمومي خانه انجام شود چون اين كار به نفع شما خواهد بود.
به دوستانتان يادآوري كنيد و خودتان هم فراموش نكنيد، بهترين كساني كه مي توانند در هر كاري به هر كدام از آنها كمك كنند افراد خانواده شما هستند و اگر در مدرسه احتياج به كمك داشتيد از آموزگار دلسوز تان كمك بگيريد.

نظرات

 
   
 
Captcha