تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

بخش سایت کودک داری آکا ایران

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

آکا ایران جامع ترین پرتال عمومی و مرجع ایرانی دارای مجموعه متنوعی از فیلد های مختلف خبری، اجتماعی، سبک زندگی، خانواده، سلامت و ... است که این پرتال در بخش سایت کودک داری خود به ارائه مطالبی جهت حفاطت از کودکان و نوجوانان در بستر اینترنت و فضای مجازی برای والدین می پردازد.

بخش سایت کودک داری آکا ایران

سایت کودک داری آکا ایران


الف- معرفی وب سایت آکا ایران :

آکا ایران جامع ترین پرتال عمومی و مرجع ایرانی دارای مجموعه متنوعی از فیلد های مختلف خبری، اجتماعی، سبک زندگی، خانواده، سلامت و ... است که این پرتال در بخش سایت کودک داری خود به ارائه مطالبی جهت حفاطت از کودکان و نوجوانان در بستر اینترنت و فضای مجازی برای والدین می پردازد.
بخش مرتبط با دستیابی به مطالب حفاظت و حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و بستر اینترنت در سایت کودک داری آکا ایران در زیر مشاهده می شود.

بخش سایت کودک داری آکا ایران


ب- خدمات وب سایت کودک داری آکاایران :

1. ارائه نکته ها و توصیه های اختصاصی و کاربردی استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت برای والدین و کودکان و نوجوانان
2. ارائه راهکارهای نظارت والدین بر فعالیت های اینترنتی کودکان
3. پیشگیری از آزار جنسی کودکان با آموزش صحیح

ج- امکانات وب سایت کودک داری آکا ایران :

1. ارائه مقالات

آدرس وب سایت کودک داری آکا ایران : www.akairan.com

نظرات

 
   
 
Captcha