تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

جامعه اینترنت امن تر امارات متحده عربی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

جامعه اینترنت امن تر یک سازمان غیر انتفاعی در کشور امارات متحده عربی است که تلاش دارد تا با تشکیل یک مرکز عالی برای توانمند سازی جامعه در استفاده ایمن از اینترنت مسئولانه و برای محافظت از کودکان در مقابل خطرات اینترنتی از طریق آموزش و بالا بردن سطح آگاهی، ظرفیت سازی و با راه اندازی یک رصدخانه در نقش مشاوره و همکاری با چندین موسسه ی دیگر به منظور کمک به رفاه ملت گام بردارد.

جامعه اینترنت امن تر امارات متحده عربی

جامعه اینترنت امن تر امارات متحده عربی

الف- معرفی جامعه اینترنت امن تر : 

جامعه اینترنت امن تر یک سازمان غیر انتفاعی در کشور امارات متحده عربی است که تلاش دارد تا با تشکیل یک مرکز عالی برای توانمند سازی جامعه در استفاده ایمن از اینترنت مسئولانه و برای محافظت از کودکان در مقابل خطرات اینترنتی از طریق آموزش و بالا بردن سطح آگاهی، ظرفیت سازی و با راه اندازی یک رصدخانه در نقش مشاوره و همکاری با چندین موسسه ی دیگر به منظور کمک به رفاه ملت گام بردارد.

 

جامعه اینترنت امن تر امارات متحده عربی

شکل 28: صفحه اول وب سایت جامعه اینترنت امن تر

این انجمن برای رسیدن به اهداف خود برنامه های زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

آگاهی بخشی ملی در فضای مجازی :

طراحی یک چشم انداز و چارچوب سراسری در کشور امارات برای اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی موثر بر ایمنی کودکان آنلاین در تمام کشور امارات از جمله مهمترین برنامه های این انجمن است که در همکاری با نهادهای توانمند سازی جوانان و گروه های مشابه، به ارائه آموزش رایگان و مشاوره به گروه های مختلف در سراسر کشور و به کمک افراد داوطلب می پردازد. همچنین این انجمن جوانان علاقه مند و داوطلبان را با دعوت از آن ها در کلاس های تقویتی برای افزایش آگاهی استفاده امن تر از اینترنت کمک کرده و سپس این جوانان با حضور در سطح مدارس به افزایش آگاهی های لازم در استفاده ایمن از اینترنت کمک می کنند. علاوه بر این چارچوب طراحی شده این انجمن این اجازه را خواهد داد که تمام فعالیت هایی که می بایست بررسی شوند، برای اثربخشی بیشتر ارزیابی و اندازه گیری کند.

روز اینترنت امن تر در امارات متحده عربی :

بزرگداشت روز جهانی امن تر اینترنت در تمام مدارس امارات در فوریه سال 2016، با هدف ترویج فرهنگ آنلاین ایمن در دانش آموزان توسط این انجمن برگزار می شود. جامعه اینترنت امن تر امارات منابع مفیدی را برای مدارس آماده می کند که از طریق سایت این انجمن برای دانلود در دسترس خواهد بود. در این زمینه دانشکده ها و مدرسه ها از طریق وبینارهای رایگان این انجمن و در جهت برگزاری هرچه موثرتر و امن تر روز اینترنت در مدارس هماهنگ می شوند. گروه های انتخاب شده از نوجوانان دانشکده ای از هر دانشگاه کشور امارت نیز به صورت رایگان آموزش داده می شوند که هزینه مربی را انجمن می پردازد. این امر برای تبدیل شدن این نوجوانان به سخنگویان مجرب برای روز اینترنت در مدارس استفاده می شود.

مشارکت در آموزش والدین :

ایجاد و پیاده سازی ماژول های آموزشی برای آموزش به والدین و شرکت نمودن آن ها در برنامه های دیجیتال فرزندان و به منظور توسعه اقدامات فنی در محیط زیست برای اطمینان از انطباق با استانداردهای حفاظت از کودکان در این انجمن برنامه ریزی می شود که بخشی از بودجه لازم برای پروژه های آینده را از طریق مشارکت والدین به دست خواهد آورد.

راه حل های پشتیبانی برای اجرای قانون :

طراحی و توسعه ابزار فنی برای ظرفیت های تحقیقی و فارنزیک رایانه برای حمایت از وزارت کشور و اجرای 

قانون نیز توسط این انجمن انجام می شود.

ارتقاء ظرفیت برای عملیات روانی حرفه ای :

توسعه برنامه های لازم برای تربیت و درجه بندی متخصصان عملیات روانی در کشور امارات و در جهت حمایت از انتقال خود به درمان گران فضای سایبری از دیگر برنامه های جامعه اینترنت امن تر امارات است. لازم به ذکر است آموزش های لازم در این زمینه کاملا رایگان بوده و با هدف تربیت این افراد به عنوان درمان گران موثر کودکان قربانی فضای آنلاین و جلوگیری از موارد اعتیاد آنلاین در میان نوجوانان برگزار می شود.

برنامه های جامعه امن تر اینترنت امارات برای افزایش اقدامات حمایتی :

از نظر این انجمن، امارات متحده عربی می تواند به یک پیوند حیاتی در منطقه تبدیل شده و به طور موثر اجرای طرح های جهانی از جمله اینترپل و شورای اروپا را در منطقه نمایندگی کند. این انجمن اهداف خود را به منظور دستیابی به هماهنگی حقوقی در کشورهای هدف به خصوص در آسیا – آفریقا پی گیری می کند.

ب- خدمات جامعه اینترنت امن تر :

1. تجزیه و تحلیل علمی شناخته شده بین المللی و نقشه برداری موقعیتی برای ارزیابی شیوه های فعلی، شناسایی بازیگران کلیدی فضای مجازی در حمایت از ایجاد منابع مورد نیاز و فعال کردن اجرای موثر و طولانی مدت ابتکارات COP در کشور امارات

2. تلفیق و تطبیق داده های علمی و به اشتراک گذاری آن ها در میان سازمان های مختلف از طریق همکاری ها بین المللی

3. تسهیل آموزش های فنی در سطح بالا، برگزاری کارگاه های آموزشی برای صنایع و حمایت از اجرای قانون مبارزه با جرایم علیه کودکان

4. اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی ملی بر ایمنی کودکان آنلاین و همکاری با نهادهای توانمند سازی جوانان و گروه های مشابه در ارائه آموزش رایگان و مشاوره به گروه های مختلف و افراد داوطلب در سراسر کشور 

5. دعوت از جوانان علاقه مند و داوطلبان برای شرکت درکلاس های تقویتی افزایش آگاهی استفاده امن تر از اینترنت و استفاده از حضور آنان در سطح مدارس برای افزایش آگاهی های لازم در استفاده ایمن از اینترنت

6. برگزاری بزرگداشت روز جهانی امن تر اینترنت در تمام مدارس امارات با هدف ترویج فرهنگ آنلاین ایمن در دانش آموزان و آموزش رایگان گروه های انتخاب شده از نوجوانان دانشکده ای دانشگاه های سراسر کشور امارت به منظور تربیت سخنگویان مجرب برای روز جهانی امن تر اینترنت در مدارس 

7. ایجاد و پیاده سازی ماژول های آموزشی برای آموزش به والدین و شرکت نمودن آن ها در برنامه های دیجیتال فرزندان به منظور توسعه اقدامات فنی در محیط زیست برای اطمینان از انطباق با استانداردهای حفاظت از کودکان

8. شناسایی و کمک به توسعه فارنزیکی رایانه ای و تهیه ابزارهای تحقیقاتی دیجیتال برای کمک به وزارت کشور

9. توسعه ماژول های برنامه های درسی منحصر به فرد سه بعدی در همکاری با نهادهای آموزشی امارات متحده عربی با حمایت سازمان های بین المللی برای کمک به پیاده سازی سطح مناسبی از ایمنی کودک آنلاین در مدارس سراسر کشور

10. ایجاد یک مرکز توسعه برای هدایت کودکان کار و حفاظت از کودکان آنلاین و تهیه یک بانک اطلاعاتی با دسترسی جهانی و در سطح منطقه

11. ایجاد یک سیستم گزارش دهی در همکاری با خطوط تماس بین المللی برای کمک به وزارت کشور در دریافت گزارش و پردازش جنایات آنلاین علیه کودکان و حمایت از دولت در ارائه کمک به قربانیان کودک

12. حمایت از توسعه یک چارچوب قانونی هماهنگ و همتراز با استانداردهای بین المللی

13. توسعه مقالات کلیدی موضوعی برای ارائه در کنفرانس ها

14. سازماندهی کارگاه های آموزشی، تسهیل جلسات و ارائه به عنوان شرکت کنندگان در کنفرانس های بزرگ جهانی و انجمن ها

15. شبکه سازی  با دیگر کارشناسان و ایجاد فهرستی از متخصصان برای E-امن در کارهای آینده

16. ترویج کار E-امن در یک مفهوم جهانی

ج- امکانات وب سایت جامعه اینترنت امن تر :

1. بارگذاری و امکان دانلود منابع مفیدی از اطلاعات آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ آنلاین ایمن در دانش آموزان برای مدارس از طریق وب سایت انجمن 

2. ارائه منابع آموزشی

3. بخش پرسش و پاسخ

4. معرفی برنامه ها و رویدادهای جامعه امن تر اینترنت امارات

آدرس وب سایت جامعه اینترنت امن تر: http://www.esafesociety.org 

نظرات

 
   
 
Captcha