تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه نجات کودکان کشور آفریقای جنوبی در محافظت از کودک، سلامتی و بهداشت، حقوق کودکان و آموزش و پرورش فعال می باشد.

موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی

موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی


الف-معرفی موسسه:

موسسه نجات کودکان کشور آفریقای جنوبی از چهار طریق زیر به کودکان کمک می نماید:
محافظت از کودک: آفریقای جنوبی دارای سطح بالایی از خشونت و بهره کشی از کودکان در مکان هایی که آنها باید امن باشد بوده و تلاش این موسسه فراهم آوردن شرایطی است که در آن همه کودکان می باسیت در یک محیط امن رشد کنند.
سلامتی و بهداشت: هیچ کودک زیر سن 5 سالی نباید از بیماری های قابل پیشگیری دچار مرگ شود و همه فرزندان این کشور سزاوار سلامت طولانی مدت و خوب می باشند.
حقوق کودکان: منابع ناکافی کودکان را از دستیابی به حقوق خود که در قانون اساسی آفریقای جنوبی مندرج شده است جلوگیری می کند. موسسه نجات کودکان در حال مبارزه برای یک ایجاد یک سیستم حقوقی کودک تقویت شده است.
آموزش و پرورش: از نظر موسسه نجات کودکان کیفیت آموزش کودکان در ارائه آن در سال های پایه است که تاثیر ماندگار دارد. بنابراین این موسسه در حال فعالیت برای حصول اطمینان از این مسئله است که هر کودک در کشور می بایست آموزش پایه دریافت کند.
تصویر صفحه اول وب سایت موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی در شکل زیر نشان داده شده است:

موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی

شکل 26: صفحه اول وب سایت موسسه نجات کودکان آفریقای جنوبی


ب-خدمات موسسه:

1. اجرای یک برنامه جامع و توسعه مراقبت های اولیه دوران کودکی
2. اجرای برنامه های بهداشت و تغذیه برای همه کودکان زیر پنج سال در آفریقای جنوبی
3. بهبود آموزش و پرورش به طوری که هر کودک در آفریقای جنوبی آموزش و پرورش ابتدایی و با کیفیت دریافت نماید
4. حفاظت از تمام کودکان آفریقای جنوبی در یک محیط امن و عاری از خشونت.
5. حفاظت و صیانت از حقوق کودکان مطابق قوانین و مقررات کشور آفریقای جنوبی


ج-امکانات وب سایت موسسه:

خدمات موسسه نجات کودکان که از طریق وب سایت آن ارائه می شود به شرح زیر است:
1. ارسال اخبار و رخدادهای محافظت از کودکان آنلاین از طریق خبرنامه
2. ارائه منابع تحقیقاتی برای کاربران موسسه
3. بخش دریافت گزارشات مردمی
4. بخش اهدا کمک های مردمی

آدرس اینترنتی موسسه: https://www.savethechildren.org.za/

نظرات

 
   
 
Captcha