تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه خدماتی خط کودک (CHILDLINE) در سال 1986 در شهر کوازولو-ناتال فعالیت خود را در جهت پاسخگویی به سطوح بسیار بالایی از سوءاستفاده جنسی از کودکان، مشخصا در کشور آفریقای جنوبی، آغاز کرد. همچنین با توسعه این موسسه و افتتاح دفتر ملی در سال 2003، دفاتر استانی خود را نیز در کشور آفریقای جنوبی راه اندازی نمود.

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی

الف-معرفی موسسه:

موسسه خدماتی خط کودک (CHILDLINE) در سال 1986 در شهر کوازولو-ناتال فعالیت خود را در جهت پاسخگویی به سطوح بسیار بالایی از سوءاستفاده جنسی از کودکان، مشخصا در کشور آفریقای جنوبی، آغاز کرد. همچنین با توسعه این موسسه و افتتاح دفتر ملی در سال 2003، دفاتر استانی خود را نیز در کشور آفریقای جنوبی راه اندازی نمود.

ب-خدمات موسسه:

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی با دارا بودن ظرفیت بالای زیرساختی و از طریق پشتیبانی متعهد به ارائه برخی خدمات به شرح زیر است:
1. خدمات اجتماعی مناسب از جمله توسعه یک خط تلفن رایگان 24 ساعته و حمایت از خدمات اجتماعی و درمانی برای کودکان که قربانی خشونت شده اند و خانواده های آنها.
2. آموزش و افزایش آگاهی های ملی در جهت تسهیل پیشگیری از خشونت علیه کودکان؛
3. ایجاد اتحاد استراتژیک با هدف دفاع از تغییر شیوه های مدیریتی مناسب برای کودکان مورد آزار قرار گرفته؛
4. انجام تحقیقات در جهت کاهش خشونت علیه کودکان در چارچوب قوانین آفریقای جنوبی؛
5. آموزش مداوم و توسعه دانش کارکنان و داوطلبان.
6. توسعه خدمات به کودکان از طریق حمایت از دفاتر استانی CHILDLINE.
7. انجام هماهنگی های لازم در زمینه تدوین قانون و اجرای قوانین و سیاست های جدید محافظت از کودکان.
8. انجام همکاری بین بخشی در کشور آفریقای جنوبی و همکاری در حفاظت از کودکان با آن ها.
9. برگزاری جلسات درمانی برای کودکان مورد آزار قرار گرفته و خانواده های آنها.
10. آماده سازی شواهد کودک برای فرآیندهای دادگاه در زمان رخ دادن وقایع برای کودکان.
موسسه خط کودک آفریقای جنوبی وابسته به زیرساخت یک خط تلفن منطقه ای است. هر استان در آفریقای جنوبی به غیر از کیپ تاون شمالی، دارای یک دفتر منطقه ای است که خط تلفن رایگان برای کودکان ارائه می دهند. خط کودک دفتر ملی دارای یک تابع هماهنگی و توسعه یافته نیز می باشد. تصویر صفحه اول وب سایت این موسسه در شکل زیر مشاهده می شود:

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی

شکل 25: صفحه اول وب سایت خط کودک آفریقای جنوبی


ج-امکانات وب سایت موسسه:

موسسه خط کودک آفریقای جنوبی از طریق وب سایت خود خدمات زیر را ارائه می دهد:
1. امکان گفتگوی برخط با کارشناسان موسسه از طریق وب سایت
2. ارائه خط تماس مستقیم برای دریافت مشاوره های آموزشی
3. ارائه آموزش های رایگان و مناسب برای کودکان و نوجوانان از طریق وب سایت
4. ارائه توصیه ها، نکات و آموزش های حفاظت از کودکان برای والدین
5. بیان اخبار و رخدادهای محافظت از کودکان آنلاین
6. ارائه کتابخانه های تخصصی و منابع تحقیقاتی

آدرس اینترنتی: http://www.childlinesa.org.za/

نظرات

 
   
 
Captcha