قلدري اينترنتي

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

شايد براي شما اتفاق افتاده باشد كه در مدرسه فردي به شما لگ زده و يا شما را از روي عمد هل بدهد و يا حتي شما را كتك بزند. خوب فكر كنيد ببينيد تا به حال كسي در مدرسه به شما توهين كرده و يا شما را مسخره كرده است. يا حتي در مورد شما در مدرسه شايعه پراكني كرده است. در بعضي موارد ممكن است كاري به شما نسبت داده شده باشد كه شما آن را انجام نداده باشيد.

قلدري اينترنتي

شايد براي شما اتفاق افتاده باشد كه در مدرسه فردي به شما لگ زده و يا شما را از روي عمد هل بدهد و يا حتي شما را كتك بزند. خوب فكر كنيد ببينيد تا به حال كسي در مدرسه به شما توهين كرده و يا شما را مسخره كرده است. يا حتي در مورد شما در مدرسه شايعه پراكني كرده است. در بعضي موارد ممكن است كاري به شما نسبت داده شده باشد كه شما آن را انجام نداده باشيد.

تمام اين كارهايي كه در بالا به آن اشاره كردم اگر در مورد شما اتفاق افتاده باشد باعث مي شود كه دوستان شما، از شما دور شده و شما تنها بمانيد. اين قبيل كارها قلدري ناميده مي شوند و شخصي كه اين كارها را انجام مي دهد قلدر نام دارد.

برخي از آدمها دوست دارند ديگران را مورد اذيب و آزار قرار داده و از اين كار لذت مي برند. اين گروه از آدمها برايشان فرقي نمي كند كه شما را در خيابان اذيت كنند يا در مدرسه و يا در اينترنت . اين افراد با صحبتهايي كه مي كنند، رفتاري كه انجام مي دهند و يا در برخي موارد با حمله كردن به سوي شما قلدري كرده و مي خواهند نظر ديگران را به خود جلب كرده و براي شما و يا ديگران دردسر ايجاد كنند. اين آدمها فقط در مدرسه، خيابان و پارك وجود ندارند بلكه برخي از اين آدمها در فضاي اينترنت هم مشغول به قلدري هستند كه به آنها قلدران اينترنتي مي گويند.

 بهتر است در زماني كه از اينترنت استفاده مي كنيد مراقب باشيد تا در دام  اين آدمها نيافتيد.   

اگر قرار باشد درست برخورد كنيد بايد بدانيد كه اگر هم­مدرسه اي شما از سوي كسي به عمد هل داده شد ، لباسش خاكي و يا پاره شد و شما شاهد اين قلدري بوديد بايد اين اتفاق را  به معاون مدرسه اطلاع دهيد .

در زمان استفاده از اينترنت هم لازم است دقت داشته باشيد قلدران اينترنتي دوست دارند شما را مورد اذيت و آزار قرارداده و شما را به هر نحوي ناراحت كنند. توهين كردن به شما، نسبت دادن كارهايي كه شما آنها را انجام نداده ايد و يا از آنها اطلاعي نداريد، ارسال پيغام و يا تصوير خشن و ناراحت كننده در اينترنت كه موجب ناراحتي شما خواهد شد از كارهايي است كه يك قلدر اينترنتي انجام مي دهد.

اگر فردي براي شما شاخ و شانه مي كشد و شما را تهديد مي كند چه در مدرسه و چه در اينترنت به هر روشي كه اين كار را انجام مي دهد، مي خواهد براي شما قلدري كرده و يا شما را مجبور كند كه كاري كه دوست دارد را برايش انجام دهيد يا اگر كاري را كه او از شما خواسته را انجام ندهيد  به شما آسيب برساند و شما را اذيت كند. در زماني كه با افراد قلدر روبرو مي شويد چه در اينترنت و چه در محيط ديگر اگر از آن مكان دور شويد دليل بر ترسويي شما نيست بلكه شما با اين كار نشان خواهيد داد كه بسيار دانا هستيد. ولي به ياد داشته باشيد كه حتما موضوع را براي پدر و مادر خود تعريف كنيد.

افراد قلدر معمولا به سراغ افراد ساكت و خجالتي مي روند، كساني كه نمي توانند از خودشان دفاع كنند و ترسو هستند. اگر شما حساس و تنها باشيد بيشتر در دام قلدران اينترنتي گرفتار مي شويد. اگر به تنهايي از اينترنت استفاده مي كنيد و از كسي در اين كار كمك نمي گيريد، ممكن است مورد اذيت قلدران اينترنتي قرار بگيريد. در اين مواقع بهترين كار اين است كه زودتر از اينترنت خارج شويد.

بهتر است بدانيد كه پدر و مادرها دوست ندارند فرزندان قلدري داشته باشند و يا حتي فرد ديگري براي آنها قلدري كند اگر با اين مشكل در اينترنت روبرو شديد حتما آن مورد را براي والدين خود تعريف كنيد تا آنها اين مشكل را حل كنند.

نظرات

 
   
 
Captcha