تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی (CyberSecurity) تحت نظارت وزارت علوم، فناوری و نوآوری کشور مالزی فعالیت می کند.

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی


الف-معرفی موسسه:

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی (CyberSecurity) تحت نظارت وزارت علوم، فناوری و نوآوری کشور مالزی فعالیت می کند. این وزارت برای اولین بار در سال 1973 به عنوان وزارت فناوری، تحقیقات و دولت محلی تاسیس شد. این وزارت در سال 1976 باتوجه به وظایف و مسئولیت های جدید و مرتبط با مسائل زیست محیطی، نام خود را به وزارت علوم، تکنولوژی و محیط زیست تغییر داد و پس از آن نیز نام آن به منظور هدایت عملکرد توسعه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، به وزارت علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI) تغییر یافت. موسسه امنیت سایبر کشور مالزی نیز تحت نظر این وزارت به فعالیت می پردازد.
نقش موسسه امنیت سایبری مالزی این است که به ارائه خدمات امنیت سایبری تخصصی پرداخته و کمک فوق العاده ای به یک هدف ملی بزرگتر در جلوگیری یا به حداقل رساندن اختلال در زیرساخت اطلاعات حساس کشور برای حفاظت از مردم، اقتصاد، و خدمات دولتی نماید. موسسه امنیت سایبری مالزی بر روی تقاضای دسترسی به طیف گسترده ای از منابع در جهت حفظ تخصص امنیتی و همچنین دسترسی به ابزارهای پیشرفته و آموزش و پرورش برای کمک به تحقیقات فعال و یا پزشکی قانونی فعالیت می کند. در واقع یک تیم تخصصی از کارشناسان حرفه ای، با استعداد و بسیار ماهر و با هدف دفاع از منافع کشور مالزی در فضای مجازی است. تصویر صفحه اول وب سایت این موسسه در شکل زیر مشاهده می شود:

موسسه امنیت سایبر کشور مالزی

شکل 24: صفحه اول وب سایت موسسه امنیت سایبر مالزی

ب-خدمات موسسه:

موسسه امنیت سایبری کشور مالزی، یک سری خدمات تخصصی به شرح زیر را ارائه می کند:
1. خدمات اضطراری موسسه امنیت سایبری
2. خدمات مدیریت کیفیت امنیت
3. توسعه حرفه ای و توسعه امنیت اطلاعات
4. تعامل راهبردی و پژوهش های امنیتی فضای سایبر
چشم انداز موسسه امنیت سایبری کشور مالزی این است که در سال 2020 به عنوان یک مرکز مرجع و تخصصی ملی امنیت سایبر در سطح جهانی به رسمیت شناخته شود. ماموریت این موسسه نیز این است که برای ایجاد و حفظ یک فضای مجازی امن تر جهت ترویج ملی توسعه پایدار، رفاه اجتماعی و ایجاد ثروت فعالیت نماید. با حفظ هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و سازمانی، این موسسه به شدت به اصول رفتار قابل قبول و اصول اخلاقی حرفه ای پایبند است که با ارائه مشاوره و تصمیم گیری حرفه ای بر اساس حقایق و منطق و عاری از هر گونه درگیری های شخصی و به دور از علاقه و تعصب اهداف خود را پیش می برد. همچنین این موسسه با اقدامات خوب در به موقع به انجام رساندن اهداف خود، پیش بینی چالش ها و شناسایی راه حل های اولیه، در جهت رسیدن به اهداف فراتر از آنچه مورد نیاز است و یا انتظار می رود، اقدام می کند. رویکرد موسسه امنیت سایبری کشور مالزی ایجاد اطمینان در انجام کار و ارائه خدمات به مردم جامعه است.

ج-امکانات وب سایت موسسه:

موسسه امنیت سایبری مالزی خدمات زیر را از طریق وب سایت خود به کاربران ارائه می دهد:
1. انجام خدمات پاسخگویی 24*7 در خصوص حوادث امنیتی به هر کاربر، شرکت، سازمان خصوصی و یا دولتی
2. فراهم کردن مدیریت حوادث امنیتی سایبری برای تمام انواع کاربران اینترنت از طریف وب سایت
3. ارائه مشاوره آنلاین امنیت و پشتیبانی خدمات اینترنتی و همچنین یادگیری آنچه کاربران برای محافظت از دستگاه های دیجیتال خود لازم دارند
4. آگاهی بخشی از مباحث ایمنی و حفاظتی آنلاین در میان مردم مالزی
5. بخش مدیا سنتر برای ارائه توصیه ها و نکات کاربردی حفاظت از کودکان آنلاین

آدرس اینترنتی: http://www.cybersecurity.my/en/index.

نظرات

 
   
 
Captcha