تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

بخش کودکان وزارت داخلی تایوان

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

وزارت امور داخلی تایوان دارای بخش کودکان بوده و در این بخش به ارائه راهکارها و همکاری های دولتی محافظت از کودکان این کشور می پردازد. این وزارت مسئول امور داخلی کشور و هم چنین بالاترین رتبه مقامات مستقیم و نظارت بر محلی درگیر در اجرای امور محوله به وزارت است.

بخش کودکان وزارت داخلی تایوان

بخش کودکان وزارت داخلی تایوان

الف- معرفی بخش کودکان وزارت داخلی تایوان : 

وزارت امور داخلی تایوان دارای بخش کودکان بوده و در این بخش به ارائه راهکارها و همکاری های دولتی محافظت از کودکان این کشور می پردازد. این وزارت مسئول امور داخلی کشور و هم چنین بالاترین رتبه مقامات مستقیم و نظارت بر محلی درگیر در اجرای امور محوله به وزارت است.


بخش کودکان وزارت داخلی تایوان
شکل 22: صفحه اول وب سایت بخش کودکان وزارت داخلی تایوان


ب- خدمات بخش کودکان وزارت داخلی تایوان :

عمده خدمات وزارتخانه برای کودکان در قالب امکانات سایت تخصصی آن ارائه شده و به شرح زیر می باشند:
1. ایجاد شبکه ای امن در وب سایت برای کودکان به منظور سرگرم شدن در فضای آنلاین
2. ارائه نکته ها و توصیه های کاربردی استفاده از اینترنت برای کودکان
3. ارائه نکته ها و توصیه های اختصاصی والدین و مربیان
4. ارائه خدمات تربیتی، آموزشی و مشاوره خانواده
5. معرفی کتاب و برگزاری دوره های مختلف آموزش مجازی

آدرس وب سایت بخش کودکان وزارت داخلی تایوان : www.moigov.tw

نظرات

 
   
 
Captcha