تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه بیجینگ کیدز

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه بیجینگ کیدز در زمینه ارائه منابع به والدین برای مراقبت و محافظت از کودکان خود در فضای آنلاین فعالیت می کند.

موسسه بیجینگ کیدز

موسسه بیجینگ کیدز

الف- معرفی موسسه بیجینگ کیدز:

موسسه بیجینگ کیدز در زمینه ارائه منابع به والدین برای مراقبت و محافظت از کودکان خود در فضای آنلاین فعالیت می کند. تصویری از صفحه اول وب سایت این موسسه در زیر نشان داده شده است.

 موسسه بیجینگ کیدز

شکل 21: صفحه اول وب سایت موسسه بیجینگ کیدز

ب- خدمات موسسه بیجینگ کیدز :

1. ارائه توصیه ها و نکات کاربردی برای والدین به منظور مراقبت از کودکان خود

2. ایجاد مدرسه کودکان

3. ارائه اخبار وضعیت کودکان در مدرسه به والدین

4. برگزاری سمینارهای تخصصی برای والدین

5. استعدادیابی کودکان و معرفی توانمندی های آن ها به والدین 

ج- امکانات وب سایت موسسه بیجینگ کیدز:

1. ایجاد بلاگ و ارائه راهنمایی ها و توصیه های کاربردی برای والدین

2. تقویم مدرسه کودکان

3. تقویم سمینارها و همایش ها

4. ارائه بخش پرسش و پاسخ والدین

5. بخش مشاوره برای والدین

6. معرفی انجمن های زندگی در جهت مراقبت از کودکان در فضای آنلاین

آدرس وب سایت موسسه بیجینگ کیدز :  http://www.beijing-kids.com

نظرات

 
   
 
Captcha