تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

صندوق حمایت از کودکان یونیسف در چین

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل است. ماموریت این نهاد از مجمع عمومی سازمان ملل، کمک به کودکان در سراسر جهان در جهت تحقق حقوق خود برای بقاء، توسعه، حفاظت و مشارکت است.

صندوق حمایت از کودکان یونیسف در چین

صندوق یونیسف

الف- معرفی صندوق حمایت از کودکان یونیسف :

یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل است. ماموریت این نهاد از مجمع عمومی سازمان ملل، کمک به کودکان در سراسر جهان در جهت تحقق حقوق خود برای بقاء، توسعه، حفاظت و مشارکت است. اگر چه یونیسف بخشی از سازمان ملل متحد است، بودجه آن از منابع مستقل فراهم می شود. این صندوق بودجه خود را از کمک های داوطلبانه ساخته شده توسط دولت ها، افراد، شرکت ها و بنیادهای خیریه تامین می کند.
درچین، یونیسف (联合国儿童基金会) گاهی اوقات با صندوق کودکان (儿 基 会) اشتباه گرفته می شود. صندوق کودکان در چین توسط سازمان های مختلف مانند فدراسیون زنان که در بسیاری از موارد شریک آن محسوب می شود و در بسیاری از پروژه ها شرکت می کند، مورد حمایت قرار می گیرد.

صندوق یونیسف
شکل 19: صفحه وب سایت صندوق حمایت از کودکان یونیسف

ب- خدمات صندوق حمایت از کودکان یونیسف :

فعالیت های یونیسف برای کودکان در چین در برنامه های پنج ساله و با دولت چین برنامه ریزی و اجرا می شود اما مشارکت مرکزی در کار با این صنوق می باشد. یونیسف با طیف گسترده ای از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و گروه های جامعه مدنی برای بهبود زندگی کودکان آسیب پذیر و محروم کار می کند و خدمات زیر را تا دستیابی به نتایج ملموس برای کودکان و زنان فراهم می کند :
1. بهداشت و تغذیه برای کودکان
2. کمک به ادامه تحصیل کودکان
3. اچ آی وی و ایدز
4. شرایط اضطراری
5. مقابله با کودک آزاری
6. سیاست های اجتماعی
7. حفاظت از کودکان

ج- امکانات وب سایت صندوق حمایت از کودکان یونیسف :

1. ارائه لینک هایی در خصوص گام های عملی حمایت از حقوق کودکان
2. ارائه کتاب ها و راهنمایی های یونیسف با عنوان واقعیت های زندگی
3. بخش کمک های مردمی
4. هدایایی برای کودکان
5. معرفی شرکاء و اولویت ها
6. ارائه بخش به اشتراک گذاری تجارب حمایت از کودکان

آدرس وب سایت صندوق یونیسف : http://www.unicef.cn/en/child-protection

نظرات

 
   
 
Captcha