تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه کودکان شبکه ای با عنوان طرح NET CHILDREN GO MOBILE

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

این موسسه در زمینه هدایت کودکان در استفاده از موبایل و تجهیزات همراه فعالیت می کند و کشورهای بلژیک، دانمارک، ایرلند، ایتالیا، پرتقال، رومانی و انگلستان در آن مشارکت دارند.

موسسه با عنوان طرح NET CHILDREN GO MOBILE

 کودکان شبکه ای

الف- معرفی موسسه کودکان شبکه ای با عنوان طرح Net Children Go Mobile :

این موسسه در زمینه هدایت کودکان در استفاده از موبایل و تجهیزات همراه فعالیت می کند و کشورهای بلژیک، دانمارک، ایرلند، ایتالیا، پرتقال، رومانی و انگلستان در آن مشارکت دارند.
از آنجایی که استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند در میان کودکان اروپایی در حال افزایش است، رسانه های تلفن همراه به طور فزاینده در میان کودکان اروپا محبوب شده اند. با این حال با توجه به یافته های جدید در مورد استفاده از رسانه های تلفن همراه (به خصوص گوشی های هوشمند و تبلت ها)، استفاده توام با مهارت از این ابزارها و ایجاد ایمنی در ارتباط با اینترنت تلفن همراه هنوز جای کار زیادی وجود دارد، لذا این موسسه با هدف ارائه داده های قوی و قابل مقایسه در استفاده کودکان از اینترنت تلفن همراه در دانمارک، ایتالیا، رومانی و انگلستان از طریق یک نظرسنجی و تحقیق کیفی تشکیل شد و سپس کشورهای بلژیک، ایرلند و پرتقال نیز به آن اضافه شدند.
این پروژه با مطالعه همه جانبه ابزارهای همراه و متصل به اینترنت و اثرات آن بر کودکان و پیامدهای آن بر تجارب آنلاین جوانان فعالیت می کند.


موسسه کودکان شبکه ای
شکل 18: صفحه اول وب سایت موسسه کودکان شبکه ای

ب- خدمات موسسه کودکان شبکه ای با عنوان طرح Net Children Go Mobile :

1. بررسی یافته های جدید، قوی، تخصصی و قابل مقایسه در مورد استفاده از اینترنت تلفن همراه در میان کودکان 9-16 در دانمارک، ایتالیا، رومانی و انگلستان و سایر کشورهای اروپایی
2. ارائه اطلاعات قوی و قابل مقایسه در میزان و ماهیت خطرات آنلاین در ارتباط با دسترسی به اینترنت با استفاده از دستگاه های تلفن همراه برای کودکان
3. معرفی کودکان در معرض خطر با بررسی عوامل آسیب پذیری در سطح فرد و کشور
4. ارزیابی و ارائه پاسخ های مقابله ای برای کودکان در معرض خطر با استفاده از افزایش سواد رسانه ای
5. بررسی انگیزه های موجود در استفاده از ابزارهای همراه و اثربخشی میانجیگری والدین، معلمان و جوانان
6. شناسایی و انتشار توصیه های کلیدی مربوط به توسعه طرح های آگاهی ایمنی در اروپا

ج- امکانات وب سایت موسسه کودکان شبکه ای با عنوان طرح Net Children Go Mobile :

1. سفارش پروژه از طریق وب سایت موسسه
2. ارائه منابع آموزشی
3. معرفی انتشارات و کتاب ها
4. ارائه آخرین اخبار

آدرس وب سایت موسسه : http://netchildrengomobile.eu

نظرات

 
   
 
Captcha