تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

بنیاد آموزش و پرورش اینترنت

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

بنیاد آموزش و پرورش اینترنت یک سازمان غیر انتفاعی بوده که برای حمایت از گروه های عمومی خصوصا کودکان و نوجوانان و از حمایت گروه های عمومی، شرکت ها، انجمن ها و ... تشکیل شده است و به عنوان نماینده ای از آن ها، این شرکت ها را که در زمینه سیاست گذاری های فضای مجازی فعالیت دارند، مورد حمایت قرار می دهد.

بنیاد آموزش و پرورش اینترنت

الف- معرفی بنیاد آموزش و پرورش اینترنت :

بنیاد آموزش و پرورش اینترنت یک سازمان غیر انتفاعی بوده که برای حمایت از گروه های عمومی خصوصا کودکان و نوجوانان و از حمایت گروه های عمومی، شرکت ها، انجمن ها و ... تشکیل شده است و به عنوان نماینده ای از آن ها، این شرکت ها را که در زمینه سیاست گذاری های فضای مجازی فعالیت دارند، مورد حمایت قرار می دهد.

موسسه NSPCC

صفحه اول وب سایت بنیاد آموزش و پرورش اینترنت

ب- خدمات بنیاد آموزش و پرورش اینترنت :

1. اطمینان از سیاست گذاری لازم در مورد مسائل مربوط به اینترنت در هر دو بخش دولتی و خصوصی
2. تبلیغ در اینترنت به عنوان یک رسانه با ارزش برای مشارکت دموکراتیک، ارتباطات و تجارت
3. آموزش مردم در مورد چالش ها و مشکلات ارائه شده توسط رسانه اینترنت و ارائه راه حل های بالقوه
4. بالا بردن آگاهی و اثربخشی کمیته و انجمن مشورتی اینترنت به عنوان یک ابزار آموزشی برای کنگره
5. تشکیل ائتلافی از شرکت ها، انجمن های صنعت و گروه های منافع عمومی در جهت تشویق به همکاری با یکدیگر در پرداختن به مسائل مهم مربوط به اینترنت
6. برنامه ریزی و سیاست گذاری و درگیر شدن در پروژه های وسیع آموزشی
7. محافظت از حقوق کودکان در فضای مجازی

ج- امکانات وب سایت بنیاد آموزش و پرورش اینترنت :

1. موتورجستجوی امن

آدرس وب سایت بنیاد آموزش و پرورش اینترنت : http://www.getnetwise.org

نظرات

 
   
 
Captcha