تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه حفاظت از کودکان

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه حفاظت از کودکان کشور آمریکا با آدرس وب سایت SafeKids.com یکی از قدیمی ترین و معتبرترین موسسه های کشور آمریکا در جهت افزایش امنیت اینترنت برای کودکان است.

موسسه حفاظت از کودکان

الف- معرفی موسسه حفاظت از کودکان :

موسسه حفاظت از کودکان کشور آمریکا با آدرس وب سایت SafeKids.com یکی از قدیمی ترین و معتبرترین موسسه های کشور آمریکا در جهت افزایش امنیت اینترنت برای کودکان است. مؤسس و سردبیر این موسسه لری مجید است که این نویسنده در مرکز ملی این کشور که در زمینه های مبارزه با بهره برداری از کودکان است، فعالیت می کند. مقاله ی معروف "ایمنی کودکان در بزرگراه اطلاعات" از نوشته های اوست.

ب- خدمات موسسه حفاظت از کودکان :

این موسسه در زمینه های زیر به ارائه خدمات خود پرداخته و در هر زمینه نکات و راهنمایی های لازم را ارائه می دهد:
1. امنیت کودکان در بزرگراه اطلاعات
2. جستجوی ایمن برای کودکان
3. قراردادهای خانواده برای ایمنی کودکان
4. آزمون ها و تست های ایمنی آنلاین بودن (برای کودکان در حال ورود به نوجوانی)
5. صحبت هایی با کودکان درباره ایمن بودن در زمان آنلاین بودن
6. راهنمایی های لازم برای والدین
7. چگونه از ورود کودکان به مسائل جنسی مراقبت کنیم؟
8. نکات و راهنمایی های امنیت تلفن همراه
9. نکته هایی برای توقف مزاحمت سایبری
10. چگونه به رسمیت شناختن مراقبت از کودکان
11. نکات ایمنی وب اجتماعی برای نوجوانان

موسسه حفاظت از کودکان
صفحه اول وب سایت موسسه حفاظت از کودکان

موسسه حفاظت از کودکان
 صفحه وب سایت موسسه حفاظت از کودکان


ج- امکانات وب سایت موسسه حفاظت از کودکان :

1. نکات و راهنمایی های امنیتی
2. موتورجستجوی امن برای کودکان
3. ارائه اخبار حوزه کودکان

آدرس وب سایت موسسه حفاظت از کودکان : Safekids.com

نظرات

 
   
 
Captcha