تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

CISV یک سازمان جهانی و بین المللی است که در زمینه آموزش و الهام بخشی برای صلح از طریق برنامه ریزی بین کشورهای جهان بر پایه فرهنگ دوستی، همکاری و تفاهم فعالیت می کند.

سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی

سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی  

الف- معرفی سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی :

 CISV یک سازمان جهانی و بین المللی است که در زمینه آموزش و الهام بخشی برای صلح از طریق برنامه ریزی بین کشورهای جهان بر پایه فرهنگ دوستی، همکاری و تفاهم فعالیت می کند. این سازمان جهانی در سال 1950 تاسیس شده و امروز یک سازمان با 69 فدراسیون عضو و با بیش از 200 گروه محلی است که بیش از 60 سال است که فرصت مناسبی برای ایجاد دوستی پایدار از طریق برنامه های آموزشی بین المللی برای رشد سلامت کودکان فراهم نموده است.

برنامه های این سازمان شامل ارائه راهکارهای نوآورانه، سرگرم کننده، آموزش های غیر رسمی در جهت یادگیری و از طریق همکاری های بین المللی ارائه می شود. پیشنهاد این سازمان ترکیب هیجان انگیز از هفت برنامه بین المللی مبتنی بر اردوگاه، ارز محلی و خانوادگی می باشد. هدف این موسسه نیز کمک به شرکت کنندگان برای توسعه مهارت های آن ها به منظور پاسخ به نیاز تبدیل شدن آگاهانه، مسئول و فعال شهروندان جهانی و ایجاد اختلاف در جوامع خود و جهان است. آنچه که در معرفی این سازمان آمده است این است که اساس تمام برنامه های آن دوستی و همکاری های بین المللی است که به اعتقاد آن، رشد ایمن کودکان با استفاده از افزایش همکاری های بین المللی امکان پذیر است و ارزش های این سازمان شامل ؛ دوستی، همکاری، مشارکت، جذبیت و جامعیت می باشد.  

 

سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی

صفحه اول وب سایت سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی

ب- خدمات سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی : 

1. ارائه برنامه های آموزشی و همکاری های بین المللی، راهکارهای نو آورانه، سر گرم کننده و آموزش های غیر رسمی در جهت یادگیری برای رشد سلامت کودکان 

2. کمک به شرکت کنندگان برای توسعه مهارت های آن ها به منظور پاسخ به نیاز تبدیل شدن آگاهانه، مسئول و فعال شهروندان جهانی و ایجاد اختلاف در جوامع خود و جهان 

ج- امکانات وب سایت سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی :

1. ارائه برنامه های سازمان

2. آموزش های آنلاین برای کودکان و والدین

3. ارائه منابع آموزشی

آدرس وب سایت سازمان بین المللی ایجاد دوستی های جهانی : http://www.cisv.org

نظرات

 
   
 
Captcha