تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

آکادمی اطفال آمریکا

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

آکادمی اطفال آمریکا یک سازمان آموزشی برای والدین با حمایت بیش از 66000 نفر از متخصصان اطفال متعهد به دستیابی به سلامت جسمی مطلوب و شرایط روانی و اجتماعی و رفاه برای همه نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است.

آکادمی اطفال آمریکا

 آکادمی اطفال آمریکا

الف- معرفی آکادمی اطفال آمریکا :

آکادمی اطفال آمریکا یک سازمان آموزشی برای والدین با حمایت بیش از 66000 نفر از متخصصان اطفال متعهد به دستیابی به سلامت جسمی مطلوب و شرایط روانی و اجتماعی و رفاه برای همه نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است. در این آکادمی اطلاعات کاملی مربوط به سلامت کودکان و یا راهنمایی های خاص برای والدین در حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی و هم چنین اطلاعات مربوط به آکادمی اطفال آمریکا و بسیاری از برنامه ها، فعالیت ها، سیاست ها، رهنمودها، انتشارات و دیگر منابع سلامت کودکان وجود دارد و از همه مهمتر این که کاربران آن یعنی والدین می توانند مطمئن باشند که اطلاعاتی از کارشناسان بهداشت کودک برجسته ملی در اختیار آن ها قرار دارد.
آکادمی اطفال آمریکا ترویج سلامت اطفال و کودکان در مقابل پیشرفت های تکنولوژی را در اولویت کار خود قرار داده و روش های گوناگون کاری از جمله؛ سیاست گذاری های لازم، انجام پژوهش، لابی با کنگره، ایجاد ائتلاف های افزایش آگاهی عمومی، پروژه های مبتنی بر جامعه و حمایت از آموزش و پرورش را پیگیری می کند.
اسپانسر ها و حامیان مالی این آکادمی در شکل زیر نشان داده شده است.

شایان ذکر است این آکادمی برای گروه های سنی زیر هرکدام به صورت اختصاصی راهکارهای مختص به خود را ارائه می کند.

جوانان

نوجوانان

دبستانی

پیش دبستانی

کودک

نوزاد

والدین

جوانان

نوجوانان

دبستانی

پیش دبستانی

کودک

نوزاد

والدین

آکادمی اطفال آمریکا

صفحه وب سایت آکادمی اطفال آمریکا

ب- خدمات آکادمی اطفال آمریکا :

این آکادمی خدمات خود را در محورهای زیر به مخاطبین ارائه می کند :
1. توصیه ها و راهنمایی های مخصوص هر سن و سال
2. خانواده سالم و شاداب
3. ایمنی در فضای مجازی
4. زندگی خانوادگی
5. موضوعات سلامتی
6. اخبار و رویدادها
7. ابزارها

ج- امکانات وب سایت آکادمی اطفال آمریکا :

1. جستجوی نکات و توصیه های ایمنی در وب
2. فروش برنامه های کاربردی مواظبت از کودکان
3. اخبار مواظبت از کودکان در وب

آدرس وب سایت آکادمی اطفال آمریکا : www.healthychildren.org 

نظرات

 
   
 
Captcha