تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

مرکز حمایت از کودکان کانادا

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

مرکز حمایت از کودکان کانادا یک سازمان خیریه است که بطور اختصاصی به موضوع ایمنی شخصی کودکان و محافظت از آن ها در فضای مجازی و فضای واقعی می پردازد. هدف این مرکز ارائه برنامه ها و خدمات به عموم مردم کانادا بر ای کاهش کودکان قربانی می باشد.

مرکز حمایت از کودکان کانادا

مرکز حمایت از کودکان کانادا

الف- معرفی مرکز حمایت از کودکان کانادا :

مرکز حمایت از کودکان کانادا یک سازمان خیریه است که بطور اختصاصی به موضوع ایمنی شخصی کودکان و محافظت از آن ها در فضای مجازی و فضای واقعی می پردازد. هدف این مرکز ارائه برنامه ها و خدمات به عموم مردم کانادا بر ای کاهش کودکان قربانی می باشد.
این مرکز برای مدتی بیش از 30 سال است به ارائه خدمات مردمی می پردازد و در اوایل تاسیس به کمک کودکان پیدا شده می پرداخت و سپس به مرکز موفقی در کشور کانادا برای حمایت از کودکان تبدیل شد. مرکز حمایت از کودکان کانادا دارای سابقه ای قوی از ترکیب استراتژی های نوآورانه برای کاهش کودکان قربانی بوده و همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

مرکز حمایت از کودکان کانادا

صفحه اول وب سایت مرکز حمایت از کودکان کانادا

ب- خدمات مرکز حمایت از کودکان کانادا :

1. کاهش و حمایت از کودکان گمشده برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی از آن ها
2. آموزش عمومی در خصوص ایمنی شخصی کودک و بهره کشی جنسی
3. کمک در محل کودکان از دست رفته و قربانی
4. افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به از دست رفتن کودکان و سوء استفاده جنسی از آن ها
5. ارائه برنامه های لازم برای افزایش ایمنی شخصی کودکان و کاهش آسیب سوء استفاده جنسی
6. جلوگیری از آسیب رساندن به کودکان از طریق ارائه برنامه های آموزش و پیشگیری برای کودکان، خانواده ها، مدارس، سازمان های خدمات دهنده به کودکان و جوامع
7. دریافت و رسیدگی به گزارشات پورنوگرافی کودکان، گردشگری جنسی کودکان، روسپی گری کودکان و قاچاق کودکان
8. حفظ اطلاعات جامع در مورد آخرین روند کودکان قربانی و توسعه برنامه های آموزشی برای رسیدگی به خطرات و تهدیدات
9. دریافت گزارش از مردم و حمایت در پیدا کردن کودک از دست رفته و فراهم نمودن مواد آموزشی برای کمک به جلوگیری از دست رفتن کودکان
10. انجام تحقیقات و شیوه های جدید در مورد چگونه ایمن نگه داشتن کودکان در فضای مجازی
11. هماهنگی تلاش های ملی در زمینه حفاظت از کودکان از طریق همکاری با سازمان های غیر انتفاعی، دولت، صنعت، اجرای قانون، معلمان و خانواده

ج- امکانات وب سایت مرکز حمایت از کودکان کانادا :

1. آموزش های آنلاین مواظبت از کودکان
2. دستیابی به منابع آموزشی موسسه
3. ارائه اخبار حوزه مواظبت از کودکان
4. معرفی شرکاء
5. اهداء کمک های مردمی
6. تماس با موسسه

آدرس وب سایت مرکز حمایت از کودکان کانادا : Protectchildren.ca

نظرات

 
   
 
Captcha