تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه PLAN-INTERNATIONAL

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

Plan-international یک سازمان بین المللی بشردوستانه است که حقوق کودکان و برابری دختران و پسران را دنبال کرده و برنامه های خود را در جهت توسعه و پیشرفت کودکان در زندگی قرار داده است.

موسسه PLAN-INTERNATIONAL

Plan-international

الف- معرفی موسسه Plan-international :

Plan-international یک سازمان بین المللی بشردوستانه است که حقوق کودکان و برابری دختران و پسران را دنبال کرده و برنامه های خود را در جهت توسعه و پیشرفت کودکان در زندگی قرار داده است. در شعار این سازمان گفته شده است که ما همگی در یک جهان زندگی می کنیم پس باید حقوق و برابری برای دختران و کودکان قایل باشیم و برای پیشرفت آن ها تلاش کنیم.
این سازمان با استفاده از تعامل و همکاری با مردم و شرکای خود در جهت توانمند سازی کودکان، جوانان و جوامع برای ایجاد تغییرات حیاتی، مقابله با علل و ریشه های تبعیض علیه دختران و محرومیت و آسیب پذیری کودکان تلاش می کند. ماموریت این سازمان نیز همکاری با جوامع برای آماده سازی کودکان در مواجهه با بحران های زندگی و غلبه بر سختی ها عنوان شده است و در این زمینه حمایت از پیشرفت سالم و موفق کودکان از تولد تا بزرگسالی را در دستور کار قرار داده است.

Plan-international
شکل 5: صفحه اول وب سایت موسسه plan-international

ب- خدمات موسسه Plan-international :

سازمان Plan-international در سطوح مختلف برای پیشبرد حقوق کودکان و رسیدگی به دلایل ریشه تبعیض، محرومیت و آسیب پذیری در 8 حوزه کلیدی زیر فعالیت می کند :
• تحصیلات
• آب و فاضلاب
• سلامت جنسی و باروری
• مراقبت دوران کودکی و توسعه
• مدیریت خطر بلایا
• امنیت اقتصادی
• حفاظت از کودکان
• مشارکت کودک
در هر یک از حوزه های اشاره شده در بالا، اقدامات و مکانیزم هایی برای جلوگیری از آسیب پذیری و کاهش خطرات کودکان طراحی شده است و بصورت خدمات زیر ارائه می شوند :
1. ارائه و پیاده سازی سیاست های حفاظت از کودکان، روش های مرتبط و راهنمایی های لازم از جمله؛ دستورالعمل های رفتار کارکنان و تعامل با کودکان، نحوه گزارش و مقابله با نقض سیاست های حمایت از کودکان و استانداردسازی های این حوزه
2. ایجاد یک فرهنگ آگاهی و پیشگیری در ارائه خدمات
3. ارائه اقدامات لازم در آموزشگاه برای اطمینان از جذب کارکنان و مدیران متخصص، ماهر و با اعتماد به نفس در جلسه مسئولیت حفاظت از کودکان
4. حفاظت از کودکان در مدیریت ریسک

ج- امکانات وب سایت موسسه Plan-international:

1. ارائه نظرات متخصصان این حوزه در بخش بلاگ
2. انتشارات و معرفی منابع تحقیقاتی
3. خبرنامه برای دریافت اخبار کمپین ها، جنبش ها و فعالیت های سازمان

آدرس وب سایت موسسه Plan-international : https://plan-international.org

نظرات

 
   
 
Captcha