تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه بین المللی امدادرسانی کودک

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

موسسه امدادرسانی کودک (CHI) یک بنیاد بین المللی امدادرسانی کودکان در شبکه جهانی با 183 عضو در 142 کشور است که روزانه بیش از 14 میلیون تماس از کودکان و نوجوانان نیازمند به مراقبت و حفاظت را دریافت می کند. CHI یک سازمان بین المللی است که به منظور حفظ یک شبکه با کیفیت حرفه ای، اعضای آن باید به شرایط عضویت خاص بصورت زیر پایبند باشند:

موسسه بین المللی امدادرسانی کودک

موسسه بین المللی امدادرسانی کودک

الف- معرفی موسسه بین المللی امدادرسانی کودک :

موسسه امدادرسانی کودک (CHI) یک بنیاد بین المللی امدادرسانی کودکان در شبکه جهانی با 183 عضو در 142 کشور است که روزانه بیش از 14 میلیون تماس از کودکان و نوجوانان نیازمند به مراقبت و حفاظت را دریافت می کند. CHI یک سازمان بین المللی است که به منظور حفظ یک شبکه با کیفیت حرفه ای، اعضای آن باید به شرایط عضویت خاص بصورت زیر پایبند باشند:
• ارسال سالانه داده ها
• تکمیل سالانه اصول و استانداردهای خود ارزیابی (PSA)
• پرداخت حق عضویت سالانه

موسسه بین المللی امدادرسانی کودک
شکل : صفحه اول وب سایت موسسه بین المللی امداد رسانی کودک


ب- خدمات موسسه بین المللی امدادرسانی کودک :

1. ارائه کمک به کودکان در تمام مراحل توسعه
2. همکاری با بخش ارتباطات از راه دور برای اطمینان از آزاد بودن هزینه های دسترسی به کمک برای کودکان
3. حمایت از تقویت سیستم های حفاظت از کودکان با استفاده از خط تلفن کودک
4. ارائه خدمات از طریق کارگاه های آموزشی، آموزش همکاران، مبادلات و دیگر فرصت های حیاتی برای به اشتراک گذاری دانش
5. حمایت و برگزاری لابی های قبل از تصمیم گیری با سیاست گذاران کلیدی برای کمک به تقویت سیستم حفاظت از کودکان

ج- امکانات وب سایت موسسه بین المللی امدادرسانی کودک :

1. معرفی تمامی کارهایی که موسسه امدادرسانی کودک می تواند انجام دهد
2. معرفی مکان هایی که این موسسه می تواند در آن ها فعالیت نماید
3. ارائه منابع آموزشی بصورت مالتی مدیا
4. معرفی ابزارهای مفید
5. ارائه بخش های گزارش گیری
6. ارائه اخبار حوزه کودکان

آدرس سایت موسسه امداد رسانی کودک : http://www.childhelplineinternational.org

نظرات

 
   
 
Captcha