تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

موسسه جوانان و رسانه

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

مرکز برکمن دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه، در مراحل آغاز یک پروژه تحقیقاتی مشترک در مورد خطرات ایمنی آنلاین کودکان در کشورهای در حال توسعه می باشد. شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محدود شده است و در حالی که این امر بسیاری از فرصت ها و منابع جدید را در زندگی جوانان به ارمغان می آورد، آن ها را در معرض طیف وسیعی از تهدیدات سایبری نیز قرار می دهد.

موسسه جوانان و رسانه

موسسه جوانان و رسانه

الف- معرفی موسسه جوانان و رسانه :

مرکز برکمن دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه، در مراحل آغاز یک پروژه تحقیقاتی مشترک در مورد خطرات ایمنی آنلاین کودکان در کشورهای در حال توسعه می باشد. شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محدود شده است و در حالی که این امر بسیاری از فرصت ها و منابع جدید را در زندگی جوانان به ارمغان می آورد، آن ها را در معرض طیف وسیعی از تهدیدات سایبری نیز قرار می دهد.
بسیاری از سازمان ها در حال بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دسترس کودکان در کشورهای در حال توسعه برای بهبود آموزش و کیفیت زندگی هستند. در حالی که برخی گروه ها نیز اذعان دارند که ایمنی آنلاین به عنوان مسئله ای که باید به عنوان یک اولویت قرار گرفته شود هنوز در نظر گرفته نشده است. به دلیل محدودیت منابع عمومی، زمان و منابع سازمان ها، در حال حاضر افزایش دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در این جوامع متمرکز شده است. موسسه جوانان و رسانه یک فرصت برای ارائه این زمان اضافی و منابع لازم برای کار در جهت حل مسائل ایمنی که شناسایی شده اند نیز می باشد. یک بخش مهم از تحقیقات این موسسه متکی بر مشاهدات شخصی و تجارب بوده و در این موسسه شما می توانید پاسخ برخی از سوالات طراحی شده برای تشویق این نوع از گفتگو را پیدا و اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چگونه در حل مشکلات ایمنی آنلاین جوانان موفق باشیم را بیابید.

موسسه جوانان و رسانه
شکل : صفحه اول وب سایت موسسه جوانان و رسانه

ب- خدمات موسسه جوانان و رسانه :

از نظر موسسه جوانان و رسانه، سه روش اصلی برای حمایت از کودکان آنلاین وجود دارد؛ اقدامات فنی، نظارت والدین و آموزش و پرورش و سواد دیجیتالی :
1. اقدامات فنی شامل؛ ارائه هر نوعی از ابزارهای مبتنی بر نرم افزار و یا سخت افزار تا تجربه مرور امن تر مانند فیلترینگ محتوا، گودال ماسه بازی مجازی و نرم افزار تایید سن / هویت ایجاد شود. در این روش مهم است که مسائلی مانند خزش محدوده، مسدود کردن بیش از حد محتوا، قابلیت اطمینان از صحت ID و هزینه ها در نظر گرفته شوند.
2. نظارت و مشارکت والدین / بزرگسالان، مشاوره والدین و سرپرستان برای چگونگی محافظت از فرزندان خود با نظر به این که نقاط دسترسی به اینترنت برای کودکان در کشورهای در حال توسعه با احتمال بیشتری در مدرسه یا کافی نت به جای خانه که در آن پدر و مادر هستند، وجود دارد.
3. آموزش کودکان در مدارس و ارتقاء سواد دیجیتالی آنان برای محافظت از خود در فضای آنلاین

ج- امکانات وب سایت موسسه جوانان و رسانه :

1. ارائه دانشنامه تخصصی (ویکی)
2. کتابخانه دیجیتالی
3. معرفی رویدادها و برنامه های موسسه
4. ثبت نام در کارگاه های آموزشی
5. ارائه پروژه های در حال انجام توسط موسسه
6. ارائه مشاوره در سایت و معرفی تیم های تخصصی پاسخ به جوانان

آدرس وب سایت موسسه جوانان و رسانه : http://youthandmedia.org

نظرات

 
   
 
Captcha