تجربه و اقدامات شاخص سازمان های مختلف در زمینه کودک و اینترنت

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

اتحادیه بین المللی مخابرات دارای یک پروژه محافظت از کودکان آنلاین موسوم به Children Online Protection یا همان COP است که در سال 2008 معرفی شده است. در پروژه COP حمایت از کودکان آنلاین به عنوان یک چالش جهانی معرفی شده است که نیاز به یک رویکرد جهانی دارد. نابراین COP یک شبکه همکاری های بین المللی برای محافظت از کودکان در سراسر جهان در برابر تهدیدات سایبری با ارائه اقدامات قانونی، فنی و سازمانی است.

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

itu

الف- معرفی اتحادیه بین المللی مخابرات :

اتحادیه بین المللی مخابرات دارای یک پروژه محافظت از کودکان آنلاین موسوم به Children Online Protection یا همان COP است که در سال 2008 معرفی شده است. در پروژه COP حمایت از کودکان آنلاین به عنوان یک چالش جهانی معرفی شده است که نیاز به یک رویکرد جهانی دارد. از نظر اتحادیه بین المللی مخابرات یا همان ITU، در حالی که هم اکنون تلاش های بسیاری برای بهبود حفاظت آنلاین از کودکان صورت می پذیرد، اما رسیدن به نتایج مطلوب نیازمند به همکاری های بین المللی است که ITU در این زمینه ابتکار عمل لازم برای حفاظت از کودک آنلاین را بر پایه ایجاد یک شبکه همکاری بین المللی و ترویج آنلاین آموزش کودکان در سراسر جهان فراهم نموده است. بنابراین COP یک شبکه همکاری های بین المللی برای محافظت از کودکان در سراسر جهان در برابر تهدیدات سایبری با ارائه اقدامات قانونی، فنی و سازمانی است.

صفحه اول وب سایت ITU

شکل 1: صفحه اول وب سایت ITU

ب- خدمات اتحادیه بین المللی مخابرات :

1. شناسایی خطرات و آسیب پذیری های کودکان در فضای مجازی
2. ایجاد آگاهی در میان سیاست گذاران، صنعت، والدین و مربیان و همچنین کودکان
3. توسعه ابزار عملی برای کمک به حداقل رساندن خطر
4. به اشتراک گذاری دانش و تجربه
5. بهره گیری از همکاری های بین المللی در بهبود حفاطت آنلاین کودکان و ترویج آنلاین آموزش کودکان در سراسر جهان
ITU کار بر روی پروژه COP را با تاسیس و افزایش اختیارات خود بر اساس قطعنامه 179 کنفرانس نمایندگان اتحادیه بین المللی مخابرات در سال 2010 ارتقاء داده است. این اتحادیه جهانی در حال همکاری با سازمان های زیر در COP می باشد:
• UNICEF
• UNODC
• UNICRI
• UNIDIR
• European Commission
• Interpol
• ENISA (European Network and Information Security Agency)
• Insafe
• CTO (Commonwealth Telecommunications Organisation)
• IMPACT
علاوه بر این ها نیز چند جامعه مدنی و سازمان های بخش خصوصی وجود دارند که در این پروژه شرکت دارند.

اتحادیه بین المللی مخابرات

COP با ارائه یک رویکرد جامع در جهت ترویج ایمنی کودک آنلاین، توسعه استراتژی هایی در پنج حوزه کلیدی را که در شکل فوق نشان داده شده است، به شرح زیر انجام می دهد:

معیارهای حقوقی :

COP یک چارچوب جامع قانونی و یک ابزار ضروری برای ترویج یک محیط حمایتی و امن تر برای کودکان و نوجوانان آنلاین است. این پروژه رویکردها در کشورهای مختلف را با تغییر نظام های حقوقی و تولید و طراحی دستورالعمل های لازم برای کمک به کشورهای عضو و رسیدن به اهداف خود دنبال می کند.

معیارهای رویه ای و فنی :

COP توسعه توصیه ها و استانداردهای کلیدی برای حمایت از کودکان آنلاین را توسط تمامی ذینفعان کلیدی پیش می برد.

ساختار سازمانی :

COP ترویج یک چارچوب ملی و مدلی برای کمک به توسعه یک محیط آنلاین مثبت برای کودکان و افراد جوان را پیگیری می کند. COP مشوق ایجاد واحد COP در سطح ملی بوده و در حال توسعه یک سری از شاخص ها برای کمک به اندازه گیری پیشرفت در اجرای طرح های حفاظت از کودکان آنلاین در سطح جهانی، منطقه ای و در سطح ملی است.

ظرفیت سازی :

ITU از کشورهای مختلف در اجرای COP در چارچوب ملی و سازماندهی رویدادهای استراتژیک در سطح منطقه ای و جهانی برای حمایت از این فرآیندها را در دستور کار قرار داده است.

همکاری بین المللی :

COP ترویج یک فرهنگ جهانی، تشویق شهروند دیجیتالی و ایجاد ترتیبات همکاری برای به اشتراک گذاری اطلاعات به منظور از بین بردن یا کاهش خطرات کودکان و افراد جوان آنلاین را مد نظر دارد.

ج- امکانات وب سایت اتحادیه بین المللی مخابرات :

1. معرفی برنامه ها و رویدادها
2. مدیا سنتر برای ارائه منابع آموزشی چند رسانه ای
3. کتابخانه و انتشارات
4. گزارشات آماری
5. بخش استانداردسازی

 

آدرس وب سایت اتحادیه بین المللی مخابرات : www.itu.int

نظرات

 
   
 
Captcha