معرفی به دوستان اشتراک گذاری

با توجه به برگزاری کارگاه های دانش آموزی پروژه ملی کودک و اینترنت در سال تحصیلی 95-94 کارگاه ها در ایام تابستان و تعطیلی مدارس نیز متوقف نشد.

پروژه بین المللی کودک و اینترنت در تابستان هم متوقف نشد

با برگزاری اردوهای دانش آموزی مقطع متوسطه دوم که در اردوگاه شهید رجایی و در شهر زیبای رامسر کارگاههای دانش آموزی پروژه کوا نیز اجرا شد. در کنار کلاسها و اموزشهای مختلفی که از سوی آموزش و پرورش برای دانش آموزان در اردوی تابستانه در نظر گرفته شد ،کلاسهای افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان در قالب کارگاههای دانش آموزی پروژه کوا نیز برگزار گردید.
این کارگاهها با هماهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی و برای 800 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پسران، برگزار گردید.

نظرات

 
   
 
Captcha