یکی از مهمترین اهداف پروژه کوا آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به والدین عزیز می باشد.

والدین نیز در قالب پروژه کوا آموزش می بینند

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ارائه آموزش به والدین را بسیار مهم حیاتی دانست و گفت: یکی از مهمترین اهداف پروژه کوا آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به والدین عزیز و معرفی خطرات و آسیب های فضای مجازی است که خانواده و فرزندانشان را تهدید می کند.

والدین نیز در قالب پروژه کوا آموزش می بینند

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ارائه آموزش به والدین را بسیار مهم حیاتی دانست و گفت: یکی از مهمترین اهداف پروژه کوا آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به والدین عزیز و معرفی خطرات و آسیب های فضای مجازی است که خانواده و فرزندانشان را تهدید می کند.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: یکی از بند های مورد توافق در پروژه کوا، ارائه آموزش های لازم در خصوص فضای مجازی و آسیب های آن برای خانواده و فرزندان و همچنین معرفی راه کارهای مقابله با جرائم سایبری می باشد.

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha