هدف از اجرای پروژه ملی کودک و اینترنت (کوا) آموزش، ارائه فرصت ها و شناسایی تهدیدات است.

هدف از اجرای پروژه ملی کودک و اینترنت

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
هدف از اجرای پروژه ملی کودک و اینترنت

سردار هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا هدف از اجرای پروژه ملی کودک و اینترنت (کوا) را آموزش، ارائه فرصت ها و شناسایی تهدیدات عنوان کرد و گفت: شناسایی تهدیدات و چالش های موثر در حوزه کودک و اینترنت(اعتیاد اینترنتی، بازی های رایانه ای، آسیب های جسمی و روحی، مزاحمت های آنلاین، گوشی های هوشمند و....)، ارائه فرصت ها، راهکارها و خدمات حفاظتی، قانونی و امنیتی در حوزه کودک و اینترنت، آموزش و افزایش آگاهی دانش آموزان از فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی از اهداف کلان طرح کوا می باشند.

نظرات

 
   
 
Captcha